Velkommen til filer.sundhedsdata.dk

Du kan her downloade udtræk fra en række klassifikationer, XML schemaer mv. nedenfor finder du listen over emner:

SOR
    /data (SOR, SHAK og SOREDI data filer)
    /docs (Dokumentation)
    /lookupdata (opslags data til SOR)
    /xsd (skemaer til SOR)

Hvis du vil orienteres om nye versioner, planlagte nedetider og ændringer angående filerne kan du læse nyheder om SOR på Sundhedsdatastyrelsens serviceportal under Aktuelt om SOR.

SOR og SHAK filerne på denne webside er flyttet til en ny webside: https://sor-filer.sundhedsdata.dk.
SOR og SHAK filerne på denne side er tilgængelige til og med d. 31. januar 2021.
Se yderligere information i SOR Nyhedsbrev - november 2020.

SKS
    /data (SKS data filer)


Mikrobiologi
    /data (Mikrobiologi filer)


FGR
    /data (FGR filer)

Udtrækkene i ovenstående mapper kan også tilgås via ftp (adresse filer.sundhedsdata.dk - Husk initiel fjernfolder skal sættes til /filer).